Het betreft: de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening met accountantsverklaring, de herbenoeming van de bestuurder, de notulen van de ALV van 2021 en het machtigingsformulier.

We vragen u om, nadat u kennis hebt genomen van de stukken, het machtigingsformulier onder aan de pagina te downloaden, in te vullen, te ondertekenen en uiterlijk 24 juni 2022 te mailen naar info@jinc.nl.

Statuten JINC

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021

Herbenoeming bestuurder

Notulen ALV 2021

Machtigingsformulier ALV