JINC heeft de handen ineengeslagen met Move, Jong Ondernemen, Stichting Nederlands Debat Instituut en Petje af; vier non-profits die elk op hun eigen impactvolle manier bijdragen aan het verminderen van kansenongelijkheid. Het doel: leren van elkaar en eensgezind ons geluid laten horen richting politiek Den Haag.

Want uit die richting is actie nodig – méér dan er nu wordt ondernomen.

Iedereen – politici en beleidsmakers incluis – weet inmiddels sinds de corona-uitbraak het zit: tienduizenden jonge Nederlanders hebben veel minder kans op een goede toekomst, hoe slim of talentvol ze ook zijn. Tijdens de vorige kabinetsperiode kreeg het onderwijs daarom een financiële injectie toegezegd van 8,5 miljard euro.

Dat is goed, maar het is niet genoeg.

Voor echte kansengelijkheid is het belangrijk dat kinderen toegang hebben tot het sociaal kapitaal van mentoren, rolmodellen en netwerken. Dat ze zich bewust worden van hun talenten en interesses, en weten hoe ze die in moeten zetten. Dat ze toegang hebben tot een rijk cultureel leven, dat ze kunnen sporten en ontdekken hoe je gezond leeft. Dat ze democratische vaardigheden opdoen als nadenken over je mening, hoe je die goed kunt verwoorden en hoe je omgaat met andersdenkenden.

‘We moeten verder kijken dan het klaslokaal’

Hannah Wiegerinck, directeur Extern bij JINCTweet this

Schijnwerpers
Organisaties die hier met goed extra-curriculair onderwijs voor zorgen, ontlasten scholen en verminderen kansenongelijkheid. Deze organisaties, waartoe de onze behoren, verdienen politieke steun.

Om het extra-curriculaire onderwijs in de schijnwerpers te zetten, organiseert JINC samen met haar vier samenwerkingspartners de Week van Gelijke Kansen. Van 1 tot en met 7 november laten we zien wat we doen. Daarnaast organiseren we een debat met Tweede Kamerleden, docenten en schoolbestuurders, en een webinar over het veelkoppige monster dat kansenongelijkheid heet.

Verspreid de boodschap
Meer weten? Kijk op www.weekvangelijkekansen.nl
En als je wil, like, becommentarieer of deel onze berichten op LinkedIn dan vooral. Want hoe meer interactie, hoe verder een bericht wordt verspreid. En we willen niets liever dan dat mensen die in invloed hebben in Den Haag, zien dat hoezeer dit onderwerp leeft.

Campagne WVGK aankondiging5