Het gaat om: de statuten, de notulen van de ALV, het jaarverslag, de jaarrekening en accountantsverklaring.

We vragen u om, nadat u kennis hebt genomen van de stukken, het machtigingsformulier onder aan de pagina te downloaden, ondertekenen en voor 25 juni te mailen naar info@jinc.nl.

Statuten JINC

Notulen ALV 2020

Jaarverslag

Jaarrekening

Machtigingsformulier