JINC Samenwerking

Samenwerking SKB

JINC is onderdeel van het Samenwerkingsverband Kansengelijkheid & Burgerschapsonderwijs (SKB): een samenwerkingsverband van vijf maatschappelijke organisaties gericht op het vergroten van kansengelijkheid en het geven van aanvullend onderwijs.

Gelijke kansen

Het SKB wil dat alle kinderen in Nederland dezelfde kansen krijgen, ongeacht hun achtergrond. Voor echte kansengelijkheid zijn, naast goed cognitief onderwijs, aanvullende educatieve programma’s gericht op de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren essentieel. Het is van groot belang dat:

  • kinderen en jongeren toegang hebben tot het sociale kapitaal van mentoren, rolmodellen en netwerken;
  • kinderen zich bewust worden van hun eigen talenten en interesses en weten hoe ze die in kunnen zetten;
  • kinderen toegang hebben tot een rijk cultureel leven, zowel om te beleven als om te beoefenen;
  • kinderen kunnen sporten, bewegen en leren hoe je gezond kunt leven;
  • kinderen democratische vaardigheden opdoen en nadenken over hun eigen mening, hoe je die mening goed kunt verwoorden en hoe je om kunt gaan met andersdenkenden.

Helaas is dit voor lang niet alle kinderen het geval. Daarom hebben JINC, Stichting Jong Ondernemen, Stichting Move, Stichting Nederlands Debatinstituut en Stichting Petje Af de handen ineen geslagen. Gezamenlijk zetten wij ons in om:

  1. Onze projecten meer en beter op elkaar aan te laten sluiten en zo scholen effectiever te helpen met alles wat kansengelijkheid kan vergroten. In Rotterdam en Utrecht bieden we een aantal scholen in het primair en basisonderwijs een leerlijn aan die bestaat uit projecten van de partners van het SKB.
  2. De politiek te beïnvloeden om nog meer focus en geld in te zetten op kansengelijkheid voor elk kind, o.a. door middel van goed burgerschapsonderwijs. Zo zijn er gesprekken met het ministerie van OCW en de Gelijke Kansen Alliantie.
  3. Actief kennis te delen als organisaties onderling, om onze eigen bedrijfsprocessen verder te professionaliseren. Op thema’s als opleiding van personeel, impact meten en communicatie is al een ‘community of practice’ gevormd om onderling te kunnen sparren.

Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar michiel@skbnederland.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

www.skbnederland.nl