Ouders spelen een belangrijke rol bij de opleidingskeuze van kinderen. Hoge (irreële) verwachtingen kunnen leiden tot teleurstellingen. Bijvoorbeeld bij vmboadvies of de keuze voor een opleiding in bepaalde sectoren. JINC vindt het belangrijk om ouders te betrekken bij deze keuze en bij de Bliksemstages. Daarom is JINC dit najaar van start gegaan met een pilot in het Oude Noorden. In samenwerking met Woonstad Rotterdam onderzoeken we op welke manier we ouders het best kunnen betrekken bij de Bliksemstages.

Een belangrijk doel is om het gesprek tussen ouders en kinderen over de Bliksemstage te stimuleren. Het kan leerlingen in hun opleidings- of beroepskeuze helpen, wanneer ouders met hun kinderen praten over hun wensen, talenten en verwachtingen. Daarom krijgen ouders voorafgaand aan een Bliksemstage een brief met tips hoe ze met hun kind in gesprek kunnen gaan. Ook na de Bliksemstage worden ouders uitgenodigd om mee te denken over de ervaringen van hun kind. Op 27 september gaven de deelnemers aan 12 ouders een presentatie over hun Bliksemstage. Eind november staat weer een presentatie gepland en zal JINC aanwezig zijn om te vertellen over het doel van Bliksemstages, arbeidsperspectief en mogelijkheden in verschillende sectoren.

De pilot wordt uitgevoerd onder toeziend oog van Mariëtte Lusse, promovenda op het gebied van ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs. ‘Na de pilot zullen we nog meer ouders betrekken bij Bliksemstages en de ervaring met meer scholen delen’ aldus Gerlinde van Raalte, vestigingsdirecteur van JINC Rotterdam. ‘Bovendien nemen we het lesmateriaal onder de loep om te kijken op welke manier we ouders hierbij kunnen betrekken. Denk bijvoorbeeld aan interactieve huiswerkopdrachten voor ouder én kind.’