Zonder samenwerkingspartners geen activiteiten! JINC Utrecht kan haar werk doen door de samenwerking met bedrijven en instellingen, gemeenten, het samenwerkingsverband Sterk VO en fondsen.  

We werken samen met gemeente Utrecht, Eemland, Stichtse Vecht en Zeist. We ontvingen in 2021 bijdragen uit de fondsen Stichting Elise Mathilde, Stichting Winter-Heijnsius, het KF Heinfonds, het Evert Zouldenbach Huis en KCU Utrecht. Ook werken we samen met andere vrijwilligersorganisaties om kansenongelijkheid te bestrijden binnen het Stadsnetwerk Gelijke Kansen.

Het bedrijfsleven staat jaarlijks garant voor ongeveer 60% van onze financiën. De bedrijven en instellingen die zich als partner verbinden aan JINC, dragen financieel bij en stellen daarnaast hun medewerkers beschikbaar als vrijwilliger, bijvoorbeeld als trainer of als coach. Ook meedoen met je bedrijf?