Om precies te zijn: dankzij deze organisatie, die voor een belangrijk deel gefinancierd wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, zullen we de komende drie jaar 9.000 leerlingen op weg helpen naar een goede start op de arbeidsmarkt. De jongeren zijn allen afkomstig uit Haagse wijken met sociaaleconomische achterstand.

De financiële steun wordt gebruikt om de mismatch op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Onder meer de zorg, ICT, energie, security en het toerisme kampen met een groot tekort aan personeel, terwijl veel vmbo’ers kiezen voor mbo-opleiding economie of administratie – waar nauwelijks werk in is. Kostbare banen blijven daardoor onvervuld.

Succesvolle loopbaan

JINC probeert deze situatie te verbeteren door jongeren tijdens Bliksemstages kennis te laten maken met zoveel mogelijk kansrijke beroepen. Dit vergroot de kans dat zij een vervolgopleiding kiezen die bij hen past én waar een succesvolle loopbaan in zit.

Wil jij graag aan toekomstige werknemers laten zien hoe leuk het werk in jouw sector is? Kijk dan hier wat de mogelijkheden zijn.

EFRO-Liggend

EFRO steunt JINC

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ( EFRO ) maakt JINC-project Kiezen voor…