“De technische sector staat te springen om personeel, maar veel jongeren kiezen niet voor een bèta- technische opleiding. In samenwerking met JINC willen we ervoor zorgen dat de uitstroom van technisch opgeleid personeel groter wordt. Dit doen we door jongeren in een vroeg stadium kennis te laten maken met wetenschap en techniek, het bètaberoepenveld en de mooie kansen die daar liggen”, vertelt Emilie de Vries Schultink, projectleider bij Platform Bèta Techniek.  

Ruim arbeidsaanbod binnen technieksector

Met een enorm tekort aan mensen in de technische sector liggen de banen voor het oprapen. Zo wijst de Techniekpact Monitor eind 2014 op 10.500 openstaande vacatures in ICT en 17.500 in de techniek.[1] Toch kiezen te weinig jongeren voor een carrière in techniek en technologie. Werken in de techniek heeft bij veel van hen een slecht imago en deze vooroordelen zijn hardnekkig. “De enige manier om vooroordelen bij te schaven en te zorgen dat meer jongeren enthousiast worden voor techniek is door ze zelf te laten ervaren hoe het werkt”, aldus Daniël Roos, directeur van JINC. “Het stijgend aantal vacatures in de technieksector biedt kansen voor iedereen. Ook als je uit een omgeving  komt waarin het afmaken van school of het vinden van een baan niet vanzelfsprekend is.”

Techniek is leuk en uitdagend

In 2015 maken meer dan 3000 jongeren via JINC kennis met techniek. “De Bliksemstages en Sollicitatietrainingen van JINC bieden hele concrete handvatten om een specifiek en belangrijk deel van onze doelgroep te bereiken. We zien dat  jongeren die opgroeien in wijken met veel werkloosheid en weinig rolmodellen minder geneigd zijn te kiezen voor een technische opleiding. Samen met JINC hopen we deze jongeren te laten zien dat werken in de techniek heel leuk en uitdagend is”, aldus Emilie de Vries Schultink.[1] Zie pagina 52 van de Techniekpact Monitor; http://techniekpact.nl/monitor