“In de toekomst komt er hoogwaardige arbeid bij, maar blijven ook mbo’ers onmisbaar”, vertelt Joep Bruijs, Senior Vice President Airfreight DB Schenker. “Door het automatiseren van processen ontstaat simplificering van werk. Waar een expediteur nu nog een transport van a tot z regelt, breken we die ketens in de toekomst op. Een expediteur is dan niet langer verantwoordelijk voor het hele proces, maar voor een klein onderdeel ervan.” DB Schenker is het transport- en logistiekbedrijf van Deutsche Bahn en opereert wereldwijd in 130 landen. Sinds 2015 is DB Schenker partner van JINC.

“Basis ICT-kennis is essentieel”

Wat betekenen ontwikkelingen op het gebied van automatisering voor jongeren op het vmbo en mbo? “Het is van groot belang dat leerlingen beschikken over basiskennis van ICT, en dat is niet altijd vanzelfsprekend. Waar veel leerlingen deze kennis vanuit huis meekrijgen, is dat voor de jongeren waar JINC zich op richt niet per definitie het geval. Veel van hen hebben geen toegang tot een eigen computer of telefoon. Om leerlingen toch zo goed mogelijk voor te bereiden is het daarom erg belangrijk dat het ontwikkelen van ICT-vaardigheden in een vervolgopleiding aan de orde komt.”

De werknemer van de toekomst

Een toekomstige werknemer moet goed om kunnen gaan met snelle veranderingen. “We hebben mensen nodig met een ICT-skillset, die daarnaast goed kunnen samenwerken in teams. Samen een klus klaren. Deze vaardigheid wordt vaak onderschat en komt in veel opleidingen nauwelijks aan bod, maar is ontzettend belangrijk. Dus ICT-kennis in combinatie met samenwerken en het snel opnemen en verwerken van informatie. De hoeveelheid informatie waaraan wij in één dag worden blootgesteld, kreeg iemand in de zestiende eeuw in zijn of haar hele leven te verwerken.”

Naast het bezitten van ICT-kennis is het volgens Bruijs ook ontzettend belangrijk dat werknemers beschikken over echte, pure vakkennis. “Jongeren die opgroeien in het huidige digitale tijdperk zoeken alles wat ze willen weten op via internet, maar daar is op de werkvloer vaak geen tijd voor. We kunnen niet constant Google inschakelen voor het verkrijgen van informatie. Daarom hebben we mensen nodig met pure basis- en vakkennis.”

En die zijn niet heel makkelijk te vinden, zo blijkt. “We zien dat het moeilijk is om goed gekwalificeerd personeel te vinden.” Om de aanwas van personeel te vergroten is DB Schenker in samenwerking met het mbo-college voor luchtvaartlogistiek een bedrijfsopleiding gestart. “Leerlingen volgen twee jaar een mbo 3 opleiding op het luchtvrachtcollege. Ze gaan één dag in de week naar school en werken vier dagen per week bij ons. In twee jaar tijd zien ze vier verschillende plekken in het bedrijf en krijgen alle facetten mee. Van import en export tot custom en planning.” Met resultaat: veel van de leerlingen die starten in het programma, krijgen een baan aangeboden in het bedrijf.

Foto: Joep Bruijs en Danil tijdens JINC Baas van Morgen 2016