Daarom hebben we Future Ready ontwikkeld. Door dit unieke gratis programma versterken we de digitale vaardigheden van  leerlingen én leerkrachten. In totaal kunnen 50 scholen meedoen.

Source: youtu.be

Future Ready bestaat uit drie onderdelen. Namelijk:

Experience Day @VodafoneZiggo

VodafoneZiggo organiseert elke maand op verschillende vestigingen in samenwerking met JINC de Experience Days. Hier maken jongeren spelenderwijs kennis met technologie en krijgen ze een kijkje achter de schermen bij VodafoneZiggo. Scholieren uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en groep 1 en 2 van het VMBO volgen workshops van medewerkers, waarbij ze onder meer leren programmeren.

JINC neemt daarbij de organisatie op zich en verstrekt het lesmateriaal dat docenten gebruiken bij zowel de voorbereiding als de afsluiting. Medewerkers van VodafoneZiggo begeleiden de kinderen op de dag zelf. Hun actieve betrokkenheid geeft de Experience Day een grote meerwaarde; ‘mensen uit de praktijk’ maken indruk op de leerlingen, en ze weten waar ze het over hebben.

Lesprogramma Online Masters

Online Masters is een gratis lesprogramma over de digitale wereld. Verschillende ‘masters’ uit het vak nemen de leerlingen aan de hand van video’s mee in hun wereld. Na het doorlopen van het programma krijgen de leerlingen een certificaat waarop staat welke vaardigheden zij zich hebben eigengemaakt.

Het lesprogramma is bestemd voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Online Masters betrekt ook ouders bij de lesstof door thuisopdrachten mee te geven. Een Future Ready-Inspirator kan op school één of meerdere gastlessen geven. Ook kan hij vragen beantwoorden of bepaalde zaken uitzoeken voor de school ten aanzien van digitalisering en connectiviteit.

Workshop Programmeren in de klas

We bieden maximaal 100 docenten op 4 locaties in Nederland een workshop van een dagdeel aan van assistent professor Felienne Hermans van de TU Delft over de basisprincipes van programmeren en hoe je dit kunt toepassen in je eigen lessen. Het doel is leerkrachten te laten zien dat programmeren toegankelijk is voor iedereen. Na de workshop kunnen ze zelf verder oefenen met een gratis online course (Massive Open Online Course (MOOC).

Ben je docent en heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar Ella Zwaga, ezwaga@jinc.nl.