In de nieuwe JINC-steden, die dankzij steun van de Nationale Postcode Loterij van start konden gaan, leerden 1.025 jongeren van professionals uit het bedrijfsleven hoe ze een sollicitatiegesprek moeten voeren. Ook gingen hier 1.467 kinderen op Bliksemstage bij een bedrijf, waar ze op verschillende afdelingen de handen uit de mouwen staken.

Opvallend is dat JINC ook zonder deze uitbreiding mee te tellen, flink is uitgedijd. Doordat veel nieuwe bedrijven zich aan ons verbonden als partner, en ons daarmee financieel én met mankracht ondersteunden, konden we onze projecten in de ‘oude’ regio’s aan 7.092 kinderen meer aanbieden dan in 2018.

Ambitieus plan

Goed nieuws dus, zegt JINC-directeur Daniel Roos. “In 2030 willen we in de 25 grootste steden van Nederland 70% van alle kinderen bereiken die een steuntje in de rug nodig hebben. Dat is een tamelijk ambitieus plan, maar door deze jaarcijfers geloof ik dat het mogelijk is. Ik ben ongelooflijk blij met de steun van de Nationale Postcode Loterij en van alle bedrijven die partner zijn geworden. Zonder hen waren we nergens.”

Het aantal kinderen dat we bereiken is overigens niet het enige wat telt. In 2019 heeft JINC succesvolle pilots uitgevoerd op het gebied van netwerken en digitale vaardigheden; twee onderwerpen die steeds belangrijker worden. Deze projecten worden op dit moment verder uitgerold.