Projecten

De JINC-leerlijn is een programma van zeven achtereenvolgende projecten. De leerlijn helpt jongeren van 8 tot 16 jaar bij taalontwikkeling, beroepsoriëntatie en het verwerven van (sociale) vaardigheden. Idealiter doorloopt een leerling de gehele leerlijn. JINC gelooft dat deze structurele benadering meer effect heeft dan een eenmalige interventie.

Carrière Coach is een loopbaanadviestraject voor 4e klas vmbo-leerlingen, waarbij professionals uit het bedrijfsleven drie individuele gesprekken voeren met een leerling.

Weten wat je wil is een loopbaanadviestraject van vier jaar voor vmbo-leerlingen, waarin coachgesprekken worden gekoppeld aan praktijkervaringen.

Tijdens een Sollicitatietraining komen (personeels)managers uit het bedrijfsleven naar de klas, waar ze de vmbo'ers in rollenspelen de kneepjes van het solliciteren leren.

Het programma Ondernemen doe je zo! geeft vmbo-leerlingen in zes tot acht bijeenkomsten een duidelijk beeld van het ondernemerschap.

WerkWijs is een intensieve training waarbij (v)mbo-leerlingen sociale en communicatieve vaardigheden leren die ze nodig hebben tijdens hun loopbaan.

Plannen doe je zo! helpt leerlingen uit groep 8 en brugklassers met het plannen en organiseren van hun huiswerk. De overgang van de basisschool naar het vmbo gaat niet altijd zonder slag of stoot.

Een Bliksemstage is een bedrijfsbezoek van één dagdeel voor leerlingen van de basisschool (groep 7 en 8) en het vmbo (klas 1 en 2).

Tijdens Port Rangers: Haven TaalTrip bezoeken basisschoolleerlingen uit groep 6 en 7 de Rotterdamse haven waar ze lastige woorden in een context zien, zoals ‘containerschip’ of ‘grondstof’.

Tijdens een TaalTrip bezoeken basisschoolleerlingen uit groep 5 en 6 met hun klas een plek waar ze lastige woorden in een context zien, zoals een bank of vliegveld.