Visie en Werkwijze

JINC vindt dat elk kind een eerlijke kans verdient op de arbeidsmarkt, ook als het opgroeit in een omgeving met minder voorbeelden en rolmodellen om zich aan op te trekken. Veel jongeren die opgroeien in een omgeving met sociaaleconomische achterstand vinden het lastig een juiste studiekeuze te maken of slagen er - door gebrek aan vaardigheden - niet in hun stage af te ronden. JINC helpt deze jongeren op weg met een programma dat hun kansen op een succesvolle start op de arbeidsmarkt vergroot. Dit programma, de 'JINC-leerlijn', helpt leerlingen van 8-16 jaar bij taalontwikkeling, beroepsoriëntatie en het verwerven van sociale vaardigheden. De leerlijn telt zeven kwalitatief hoogwaardige projecten met bewezen effect. JINC gelooft dat deze achtereenvolgende interventies zorgen voor een cumulatief effect.


Deze doelstelling bereiken we door intensief samen te werken met scholen en bedrijven. Medewerkers van bedrijven dragen als trainer of coach hun kennis en ervaring over of ontvangen leerlingen in hun bedrijf voor een kijkje achter de schermen. De ervaring is dat vreemde ogen dwingen en dat de expertise van professionals jongeren inspireert. De projecten worden aangeboden via basisscholen en vmbo-scholen en zijn ingebed in het onderwijsprogramma. Hierdoor kan JINC een groot bereik realiseren (in 2016 ruim 43.000 leerlingen). Voor scholen vormt JINC een belangrijke schakel naar de beroepspraktijk. Voor bedrijven is het goed voor de beeldvorming van jongeren en het vmbo. 


JINC is op dit moment actief in zeven steden. De ambitie is om de komende jaren uit te breiden naar meer steden met sociaaleconomische achterstand. Naast geografische uitbreiding wil JINC het effect van de projecten uit de JINC-leerlijn vergroten door toevoeging van nieuwe projecten en verbetering van bestaande projecten door wetenschappelijk onderzoek.