Organisatie

De activiteiten van JINC worden geïnitieerd en uitgevoerd door directie en medewerkers van alle vestigingen. Het bestuur en de leden (partners) bewaken de koers en strategie van de vereniging en houden toezicht op de uitvoering van de activiteiten. De Raad van Advies toetst het beleid, de strategie en de inhoudelijke keuzes van JINC en brengt advies uit over de gevolgen van trends, wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen.