Financiers

JINC is een non-profit organisatie die grotendeels wordt gefinancierd door het bedrijfsleven. Inmiddels hebben ruim 350 bedrijven en instellingen zich als partner verbonden aan JINC. Kleine (MKB-)bedrijven kunnen vriend worden door JINC jaarlijks met een klein bedrag te steunen. De structurele bijdrage van bedrijven maakt dat JINC niet afhankelijk is van subsidies en dat de projecten continuïteit kennen. Naast de financiële bijdragen van bedrijven (60%) dekt JINC de begroting per stad met bijdragen van stadsdelen en gemeenten (20%) en fondsen (20%).
 
Waarom hebben we u nodig?
Door partner te worden van JINC geeft u jongeren meer kansen; ook als zij opgroeien in een omgeving waar dat minder vanzelfsprekend is. Daarbij vormen (v)mbo’ers over een paar jaar de grootste beroepsgroep van de economie, een belangrijke groep dus om nu al in te investeren. Uw medewerkers kunnen deelnemen in projecten als coach of trainer. De ervaring is dat vreemde ogen dwingen en de expertise van professionals jongeren inspireert. Meedoen is bovenal leuk; het geeft veel inspiratie en energie. Daarnaast is het leerzaam en goed voor hun persoonlijke ontwikkeling.
 
Hoe het werkt
JINC neemt u de volledige organisatie uit handen; van het inplannen met scholen tot uitgebreide briefings en begeleiding op locatie. Projecten onderscheiden zich door kwaliteit, onder andere in de pedagogische en didactische inhoud en professioneel georganiseerde werkprocessen.
 
Als partner bent u bovendien onderdeel van een exclusief netwerk van bedrijven en instellingen die zich hebben verbonden aan JINC. Diverse malen per jaar wordt u uitgenodigd voor (partner)bijeenkomsten en borrels. Daarnaast wordt uw logo vermeld in communicatie-uitingen van JINC en ontvangt u een online banner en JINC-logo, waarmee u uw maatschappelijke betrokkenheid kunt uitdragen naar uw medewerkers en klanten.