Wat is volgens jou echt belangrijk bij een sollicitatie? Hoe zenuwachtig ben je straks nog voor een gesprek? En hoe goed kun je nu een brief schrijven? Een greep uit de vragen in het onderzoek dat JINC afgelopen schooljaar heeft gedaan naar het effect van Sollicitatietraining. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerkingen met bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam. Zowel leerlingen als trainers werden ondervraagd.  

Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat leerlingen na een Sollicitatietraining van JINC denken dat ze minder zenuwachtig zijn. Dat hun zelfvertrouwen toeneemt blijkt op verschillende manieren. Niet alleen denkt meer dan de helft van de deelnemers beter te weten  hoe hij of zij een goede eerste indruk kan maken, maar ook  hoe je je goed kunt voor bereiden op een sollicitatiegesprek. Dat je zelf ook vragen mag stellen is voor veel leerlingen een echte eyeopener: ‘Ik heb ook  geleerd dat je van tevoren moet nadenken over wat je wilde vragen’, aldus een leerling.

Daarnaast gaven de leerlingen aan de ‘echtheid’ van de training heel belangrijk te vinden. Werkgevers die netjes gekleed zijn maken indruk en zorgen ervoor dat de training lijkt op een echte sollicitatie. Omgekeerd maken de leerlingen ook indruk op de trainers. De meerderheid van de trainers geeft aan positief verrast te zijn in hun beeld over de leerlingen: ‘Ik had veel minder interesse en passiviteit verwacht. Deze leerlingen wilden echt iets leren.’

Meer weten? Hier kun je het hele verslag lezen