Baas van Morgen

In Nederland groeien meer dan 600.000 kinderen op in een omgeving met sociaaleconomische achterstand. Voor deze groep is een goede start op de arbeidsmarkt minder vanzelfsprekend. Vaak ontbreekt het hen aan een waardevol netwerk en de juiste vaardigheden om hun talent te ontplooien. Op donderdag 26 januari 2017 ervaren 200 kinderen, die opgroeien in een dergelijke situatie, hoe het is om de baas te zijn tijdens JINC Baas van Morgen en doen zij een waardevol contact voor het leven op.