Partners Amsterdam

JINC is een non-profit organisatie die grotendeels wordt gefinancierd door het bedrijfsleven. Bedrijven en instellingen kunnen zich aan JINC binden als partner. Partners dragen financieel bij om de organisatie van de projecten mogelijk te maken en stellen hun medewerkers beschikbaar als vrijwilliger. Dit kan bijvoorbeeld in de rol van sollicitatietrainer, coach of begeleider van een Bliksemstage. Alle onderstaande bedrijven zijn partner van JINC.

Om de activiteiten in de verschillende steden verder uit te kunnen bouwen, is JINC altijd op zoek naar nieuwe partners. Door partner te worden van JINC biedt u jongeren meer kansen, ook als zij opgroeien in een omgeving waar deze minder vanzelfsprekend zijn. Deelname aan de projecten wordt bovendien door alle betrokkenen als leuk en leerzaam ondervonden. JINC neemt u de organisatie grotendeels uit handen.